- Dictionar online contabil financiar economic
 
 
 
 
 
 
Contabilitate � Conta.ro
Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate!
Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane.
 
Cauta un termen:
Cauta dupa litera:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z
 

documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei
  Cambie
titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.
suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
capital imprumutat+capital propriu
- poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala - pentru a evalua societatea se are in vedere principiul prudentei; - capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului; - activul net contabil (ANC)= total active - total datorii
este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselor
reprezinta capitalul fix(active imobilizate) al unei societati care participa efectiv la procesul de productie
activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor
valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
Consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marimea capitalului social ,ci doar structura.Aceasta rambursare facindu-se prin decizia AGA
se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.
reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie (in franceza le flux de tresorerie)
(flux de numerar)cash defineste capacitatea de autofinantare ,iar flow defineste fluxul net al lichioditatii disponibile la sfirsitul perioadei adica a incasarilor si platilor
incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. - serviciu intr-o societate care efectueaza incasarile si platile numit casa (casierie)
  cass
principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania,sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu vneitul lor,sistem care creeaza o solidaritate intre ei sanatosi si cei bolnavi,intre tineri si batrani.
  Cec
document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.
  Cenzor
persoana numita sa faca verificarea unei activitati
documente oficiale ,acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt,autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate.
sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
sau costul complet, cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate
Cheltuielile aferente opera?iilor legate de activitatea principal? sau de exploatare, care se identific? cu obiectul de activitate al unei ntreprinderi, operatiuni considerate curente sau obisnuite. In aceasta categorie putem avea: 1. cheltuielile privind stocurile; 2. cheltuieli cu servicii executate de terti; 3. cheltuieli cu personalul; 4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 5. Alte cheltuieli de exploatare
sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.
reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se referaálaá: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.
sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.
sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
reprezinta insumarea vanzarilor de marfuri,a serviciilor prestate si a productiei vandute
atest? derularea activit??ii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arhivarea lor respectand regulamentul de organizare si functionare a unitatii
  Clauza
prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.
sistem de plata prin compensare, fara numerar
contul 419 "clienti creditori", cont de pasiv care, reprezinta avansurile incasate de la clienti pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari = soldul reprezinta sumele datorate clientilor creditori ;
act normativ ce cuprinde o culegere sistematica de reguli privitoare la fiscalitate
document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.
suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
suma de bani,retinuta de catre banca atunci cand se plateste cuiva anticipat,valoarea unei polite.
persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani
persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului
imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat
stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere, iar stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de marfa existenta in prima zi a lunii la care se adauga intrarile si se scad iesirile.
Totalitatea relatiilor dintre cei care actioneaza pe aceeasi piata pentru realizarea propriilor interese in conditii de libertate economica
documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime
cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, animalelor, obiectelor, etc..,ex casa, edificiu ,cladire... - ramura de baza a economiei nationale care are de baza ca obiect de activitate executarea constructiilor,studiul si proiectarea lor
mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
sau conta generala, reprezinta ansamblu operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza normelor si a regulilor speciale ;
stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii
oglindeste mijloacele,sursele si procesele economice in expresie valorica sub aspectul continutului lor.
denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntá: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.
fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale.
reprezinta o cheltuiala de productie sau de circulatie, un element al costurilor.
inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anumeá: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond.
cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
in acest caz, societatea a primit anterior, un imprumut pe baza de obligatiuni, iar la scadenta, cu acordul creditorului sau, in locul restituirii sumei, creditorul devine actionar la societate (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita).
se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii opera
reprezinta expresia valorica a consumurilor de munca vie si materializata, efectuate in scopul obtinerii unui produs la un moment dat, consumuri care imbraca forma cheltuielilor de productie si desfacere suportate de societate.
este costul care ramne constant pe total, indiferent de modificarea volumului activitatii
acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala.
se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate.
se compune din costul de achizitie al materiilor si materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit (cheltuielile directe si cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv).
valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a adaugat cantitatea intrata.
costul la care sunt inregistrate sculele, dispozitivele si verificatoarele din productie proprie, materialele din productie proprie folosite in procesul de productie.
valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania.
document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului
*relatie aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane cu conditia sa fie inapoiate la un anumit termen numit scadenta; * amanarea platii pentru bunurile livrate sau serviciile prestate; *operatia de inregistrare a unei sume in creditul unui cont
persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare
incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri

  Conta Newsletter

Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile Fii un contabil informat!

Aboneaza-te GRATUIT si vei primi Raportul Special

Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


  Conta Firme de contabilitate
  Conta Site
  Conta Topicuri Forum
Copyright Conta Online / Conta.ro 2006 - 2023. Toate Drepturile rezervate
Un proiect: Fokus Digital Services